Fluorizacija – primena fluorida

Fluor je veoma reaktivan hemijski element, pa se u prirodi, u čistom obliku retko sreće. Mi ga u organizam unosimo u obliku njegovih jedinjenja, fluorida. Čist fluor je veoma toksičan, ali vezivanjem sa drugim elementima gubi deo svoje toksičnosti. Međutim, ovu činjenicu ne smemo izgubiti iz vida, te treba biti oprezan prilikom njegove primene.


  • Zašto su nam fluoridi potrebni
Fluoridi pokazuju izrazit afinitet prema koštanom i zubnom tkivu. U zubnom tkivu reaktivni fluor istiskuje OH grupu iz hidroksiapatita, stvarajući fluoroapatit, koji je znatno otporniji na uticaj kiselina i mehaničko trošenje. Takođe, fluoridi deluju na bakterije i njihove enzime u usnoj duplji, te sve to ima preventivnu ulogu u nastanku karijesa.
  • Kako se primenjuju
Fluoridi se mogu primenjivati endogenim (sistemskim) i egzogenim (lokalnim) putem. Endogene metode podrazumevaju sistemsko delovanje fluorida i najefikasnije su ukoliko se koriste u vreme mineralizacije zuba. Od brojnih mogućih metoda, danas se kao najefikasnija preporučuje fluorisanje vode za piće. U slučaju da se ova metoda iz bilo kog razloga ne može primeniti, preporučuje se davanje tableta fluora, fluorisanje kuhinjske soli i sl.
Egzogene metode podrazumevaju lokalno aplikovanje fluorida na površinu zuba, radi stvaranja kvalitetnije površine gleđi, koja bi bila otpornija na kariogene nokse. Na površinu zuba se mogu aplikovati preparati fluora visoke (profesionalna aplikacija želea), srednje (rastvori i želei) i niske (rastvori i paste za zube) koncentracije.
  • Primena fluorida u prevenciji karijesa
Primena fluorida u prevenciji karijesa je jednostavna i pogodna za masovne preventivne programe. Antikariogeno dejstvo florida je posledica kumulativnog efekta više različitih mehanizama i ne postoje klinički dokazi koji bi neku metodu fluorizacije izdvojili kao univerzalnu. Takođe fluoroprofilaksa kao samostalna metoda prevencije karijesa ne daje 100% zaštitu od karijesa, ali uz primenu ostalih preventivnih metoda, u znatnoj meri ga redukuje. Podrazumeva se da se, obzirom na osobine fluorida, sve metode fluorizacije izvode precizno i strogo kontrolisano.
  • Preventivne ili profilaktičke doze fluorida su bezbedne
Sa sigurnošću se može tvrditi da nema ni jednog laboratorijskog, kliničkog, epidemiološkog ili drugog naučnog dokaza koji je pokazao da optimalne količine fluorida u vodi za piće ili ostale proverene preventivne i profilaktičke mere primene fluorida, izazivaju povećanje incidence kancera, oboljenja srca ili bilo kog drugog oboljenja. Ljudi u pojedinim područjima širom sveta svakodnevno unose optimalne ili povećane količine fluorida koje se prirodno nalaze u vodi.
Izuzev fluoroze zuba koja se javlja u područjima gde su koncentracije fluorida veće od optimalnih (1-1,2mg/l), i skeletne fluoroze koja se endemski javlja u područjima gde su prirodne količine fluorida veće od 8 ppm F, ne postoji ni jedno oboljenje čija je incidenca u ovim područjima povećana, u poređenju sa onim gde su koncentracije fluorida u vodi za piće niske.
  • Prekomerno unošenje ili nepravilna primena fluorida
Prekomerno unošenje ili nepravilna primena fluorida može izazvati nastanak fluoroze zuba ili skeletne fluoroze, kao i poremećaje u digestivnom i urinarnom sistemu, a pri unošenju većih količina i smrt. Veliki rizik od negativnih efekata fluora postoji kod unosa od 14 mg/dan, a veoma je moguć rizik i kod unosa od 6 mg/dan. Maksimalna dozvoljena koncentracija fluora u vodi za piće prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) je 1,5 mg/1, a po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, 42/98) je 1,2 mg/1.
  • Fluoridi i trudnoća
Zvanični stav naše ordinacije je da ne preporučuje sistemsku primenu fluorida u trudnoći! Smatramo da buduća mama treba da posveti pažnju svom celokupnom zdravlju, uključujući zdravlje usta i zuba. Fluoridi svakako ne prolaze placentarnu barijeru, tako da sistemska primena fluorida u cilju zaštite zuba deteta uopšte nema smisla. Takođe, fluoridi se izlučuju u majčinom mleku tek u tragovima, tako da ni u tom periodu nema potrebe unositi fluoride sistemski. Primena paste za zube sa fluoridima je potpuno bezbedna u trudnoći.
  • Fluoridi i zalivanje fisura
Protokol za primenu fluorida i zalivanje fisura donet je u cilju prevencije karijesa kod dece i omladine u Srbiji i u potpunosti je usklađen sa protokolom Evropske akademije za dečiju stomatologiju. Primena je usklađena sa individualnim potrebama deteta. Svako dete u zavisnosti
od uzrasta, stanja zdravlja usta i zuba, navika u ishrani, oralne higijene i karijes rizika uključuje se u preventivni program prema protokolu.

Preporuka
Lokalna aplikacija fluorida u stomatološkoj ordinaciji podrazumeva aplikaciju gelova visokih koncentracija u kontrolisanim uslovima, prema protokolu, a svakako se, kod pacijenata visokog rizika za nastanak karijesa preporučuje upotreba rastvora srednjih koncentracija fluorida u sklopu oralne higijene, kao i upotreba paste za zube sa fluoridima.

0 comments

No comments. Leave first!

Leave a reply